Organizacija OFF Novi Sad i online magazin Iz OFF-a pripremaju Festival filmskih autorki koji će se po prvi put održati sredinom juna u Novom Sadu.

Na festivalu će biti prikazani profesionalni i studentski filmovi raznih žanrova i formata, koji su u celosti ili u određenim segmentima autorsko delo žena. Publici će biti predstavljena najautentičnija filmska ostvarenja autorki iz čitavog regiona, koja su nastala u protekle dve godine.  Osim filmskih projekcija, posetioce festivala očekuju i radionice, tribine, kao i razgovori sa pojedinim gostujućim autorkama.

OFF Novi Sad je organizacija nastala sa ciljem da obogati kulturnu ponudu u Novom Sadu, pre svega u domenu filmske, ali i drugih dramskih umetnosti.  Pokretanjem magazina Iz OFF-a, otvoren je prostor da mladi profesionalci, slobodno iznesu svoj pogled na savremenu dramsku umetnost. Ono što je bilo jednostavno zapaziti jeste neravnopravan položaj umetnica u filmskoj industriji, nedovoljna pažnja javnosti usmerena prema njihovom delu i gotovo nepostojeći podsticaj za angažovanje žena na autorskim pozicijama.
S tim u vezi, cilj festivala jeste da ženski glasovi u filmskoj umetnosti postanu transparentni, ali i da se omogući povezivanje autorki i na taj način podstakne formiranje ženskih filmskih kolektiva, unutar regionalnog kulturnog prostora. Organizatori sa ponosom ističu revijalni karakter festivala, koji ide pod ruku sa njegovom misijom međusobnog osnaživanja umesto kompeticije.

Sve zainteresovane scenaristkinje, rediteljke, producentkinje, direktorke fotografije i montažerke mogu prijaviti svoje kratke filmove na konkurs  tako što popuniti prijavu koja je dostupna na sajtu i FB stranicama OFF Novi Sad i Iz Off-a (ili direktno kroz formu – https://forms.gle/pvsBfmL8odyGai4H9 )  do 05.06.