Back to School: Euforija

Treći tekst Back to school temata pita se — šta je tako euforično u vezi sa „Euforijom“?