Off-grid (pridev): koji se ne oslanja na državne resurse.

Naš prilog decentralizaciji kulture.

OFF-GRID