Prikaz knjige Vizuelna i druga zadovoljstva Lore Malvi

Šta je Male gaze theory? Šta je suština Malvine feminističke kritike filma? Pročitajte prikaz i upoznajte se sa idejama jedne od najznačajnijih feminističkih filmskih teoretičarki.