fbpx

About Gost autor: Svetislav Jovanov

(1953, Jazak) – dramaturg i teatrolog. Sarađivao sa većinom značajnih pozorišnih reditelja na preko četrdeset predstava. Pisao pozorišnu kritiku, eseje i oglede za Književnu reč, NIN, Politiku, NovaS i časopise Prolog, Polja, Teatron i Scena. Objavio knjige o drami i pozorištu: „Rajski trovači: eseji o dramaturgiji razlike“ (1987), „Obmanuti Eros – žensko pitanje u srpskoj drami“ (2000), „Šekspir, Kot i ja“ (2003) i „Junak i sudbina: poetika nemačke romantičarske drame“ (2011), kao i hrestomatiju „Teorija dramskih žanrova“ (2016)